esmaspäev, 12. mai 2014

KRISTIINA OJULAND (ÜKSIKKANDIDAAT)

Veerandsaja aasta jooksul, mil olen olnud seotud välispoliitikaga, on minu töö mõtteks ja sisuks olnud Eesti julgeolek, selle tagamine ning Eesti huvide kaitse rahvusvahelisel areenil.

1.        Olen seisnud ACTA eelnõu vastu, sest ma ei toeta ühtegi eelnõud, mis võiks kujutada potentsiaalset ohtu inimõigustele ja kodanikuvabadusele Euroopa Liidus. ACTA eelnõu lükati Euroopa Parlamendis ka ülekaalukalt tagasi. Minu jaoks on internetivabadus inimõigus ja see tuleb kõigile tagada. Luban seista ka edaspidi selle eest, et internetivabadus ja –kättesaadavus oleks tagatud ning õiguslikud raamistikud ei takistaks inimestel interneti kasutamist. Internetiõigus inimõiguseks!
2.       Olen olnud ALDE fraktsiooni Euroopa ja Venemaa suhete eestkõneleja. Olen seisnud selle eest, et Euroopa Parlament võtaks vastu Magnitsky seaduse, mis on ühtlasi ainuke võimalus Kremlis koondunud süsteemi murda, et Venemaaga oleks võimalik teha strateegilist koostööd. USA poole pealt on mind selles aidanud suuresti senaator John McCain ning Venemaa poole pealt Mihhail Hodorkovsky. Selle aasta alguses võttis Euroopa Parlament konsensuslikult Magnitsky seaduse vastu, mis kehtestab sanktsioonid Magnitsky surmaga seotud isikutele. Täna, Ukraina sündmuste keeristel, on seesugused sanktsioonid Euroopa julgeoleku ohustajatele väga aktuaalsed ning teedrajavad, sest Eesti julgeolekuolukord on muutunud. 
3.       Eesti peab toetama inimõiguste kaitset ning kodanikuühiskonna arengut ka kolmandates riikides. Olen korraldanud Euroopa Parlamendi mandaadi jooksul igal aastal Tiibeti konverentsi, mis on keskendunud olukorrale Tiibetis ning Hiina agressiivsele poliitikale Tiibeti territooriumil. 
4.       Olen aidanud tuua ja tutvustada Eesti kunsti Brüsselis, et selle võlu ja sõnumid leviksid üle terve Euroopa. 2014. aasta sügisel aitasin korraldadada Euroopa Parlamendis suurejoonelise Eesti kunsti näituse, kus väljas oli Eesti kunstnike teoste paremik Enn Kunila kollektsioonist. Tagan, et ka edaspidi saab Eesti kultuur laiemat tutvustamist Euroopa pealinnas.
5.       Toetan noori ettevõtjaid ning tagan, et õpilasfirmad saaksid tulla oma toodangut ning tegevus tutvustama ka Brüsselisse. Ettevõtlus peab olema suunatud rahvusvahelisele turule, seetõttu on oluline ka noorte tegevust sel suunal toetada. 


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar