teisipäev, 13. mai 2014

ARTO AAS (REFORMIERAKOND

Arto Aas
Reformierakonna kandidaat nr 165
Vaba ja jõukas Euroopa!
Minu soov on panna Euroopa Liit paremini tööle, et kindlustada meie sissetulekute kasv, vabadused ja julgeolek. Olen Euroopa Liidu nelja põhivabaduse veendunud toetaja. Inimeste, kaupade, teenuste ja kapitali vaba liikumine on väärtus, mille nimel tuleb väsimatult võidelda.
Ma usun miljoneid töökohti loonud Euroopa ühisturu edusse. Üle 500 miljoni tarbijaga ühine majandusruum on Eesti ettevõtjatele kõige olulisem eksporditurg. Seepärast peame tugevdama ühisturgu energeetika, finantsteenuste, transpordi ja tervishoiu valdkonnas. Eriti oluliseks pean hästi toimiva teenuste ja digitaalse ühisturu saavutamist.
Me usun vabasse konkurentsi ja kaubandustõkete eemaldamisse. Peame jätkama võitlust protektsionismi, riiklike subsiidiumide ja valitsuse liigse sekkumise vastu. Toetan Euroopa Liidu ja USA vabakaubanduslepingu sõlmimist, mis turgutab Euroopa majandust aastas enam kui 100 miljardi euroga.
Viimaste nädalate sündmused Ukrainas tõestavad, et julgeolekusse tuleb panustada pidevalt ja aktiivselt. Euroopa Liit ja tema ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika on Eesti omariikluse oluline alustala. Toetan Euroopa Liidu ja NATO tihedat partnerlust. Tugev transatlantiline koostöö suurendab oluliselt Eesti julgeolekut. Eesti kaitsekulutused tuleb hoida kindlalt kahe protsendi tasemel sisemajanduse kogutoodangust.
Me peame ka Euroopa tasandil tegelema demograafiliste väljakutsetega. Soovin senisest rohkem Euroopa Liidu vahendeid kasutada lasteaedade ehitamiseks, lastehoiuteenuste  arendamiseks ning töö- ja pereelu ühildamiseks. Terve ja kasvav rahvas kindlustab eestluse säilimise.Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar