esmaspäev, 12. mai 2014

KRISTA MULENOK (ÜKSIKKANDIDAAT)

Krista Mulenok, üksikkandidaat nr 175

Olen üks meie seast, välja valitud sky plus ja talent.ee konkursi raames. Võtsin vastu väljakutse kandideerida Europarlamendi saadiku kohale, kuna tunnen, et kodanikuühiskonna  esindajana on mul võimalik anda panus uue Euroopa strateegia väljatöötamisse ja elluviimisesse, milleks soovin kaasata ka Eesti rahvast. Ikka selleks, et nii meie põlvkond kui ka tulevased põlvkonnad saakid rahus teha tööd, oleksid terved ja saaksid kõrge vanuseni nautida kvaliteetset elu.

Usun, et minu haridus- ja töökogemus teevad minust konkurentsivõimelise Europarlamendi saadiku kandidaadi.  Olen õigusteaduse ja majandusteaduste magister ning oman 12-st aastast juhtimiskogemust ettevõtluse ja julgeoleku vallas. Viimased kaks aastat olen juhtinud Eesti NATO Ühingut. Minu jaoks on ülim väärtus turvaline, korruptsioonivaba ja demokraatlik Eesti, kus kõikidel Eestimaa elanikel on hea elada. Olen täis julgust välja ütlema oma arvamust, esindama Eesti huve, olema  tahtejõuline, järjekindel ja koostöövalmis.

1. Euroopa Parlamendi saadikuna soovin tugevdada julgeoleku ja kaitsealast koostööd Euroopa Liidu ja NATO vahel. Kuigi Euroopa kollektiivse sõjalise kaitse eest vastutab NATO, saab EL senisest rohkem ära teha.  Arvestades, et enamus NATO liikmesriike kuuluvad ka Euroopa Liitu, on oluline suurendada kahe organisatsiooni koostööd, mis vähendaks ühtlasi võimaliku dubleerimise ohtu ja suurendaks mõlema organisatsiooni liikmete julgeolekut.  Soovin kasvatada Euroopa Liidu liikmesriikide kaitsevõimet. Alates 2012. aastast kuulub Eesti nende väheste riikide hulka, kelle kaitsekulutused on vähemalt 2% SKP-st. Selle suuna peaksid võtma ka kõik teised EL ja NATO riigid.

2. Olen arvamusel, et Eesti riigil on, mida  Euroopa Liidule pakkuda. 2018-ndal aastal oleme (Euroopa Nõukogu) eesistuja-riik. Minu eesmärgiks saadikuna on teha Eestist e-lahenduste ja küberkaitse võimekuse juhtriik Euroopas.

3. Pean oluliseks ka laste ja naiste õiguste ning võrdõiguslikkuse eest seismist. Kriisiolukorras on naised paremad läbirääkijad, sõjakoldes tulemuslikumad rahutegijad. Naistel on eriline vastutustunne ja oskus kuulata südame häält. Kahe lapse emana tean, millest räägin. Olen allkirjastanud Lapse Õiguste Manifesti, kuna soovin kaitsta laste õigusi ja tervist nii Euroopas kui kogu maailmas. Kahjuks ükski kahekümnest Euroopa Parlamendi alalisest komisjonist ei kanna praegu selgesõnalist vastutust laste valdkonna eest ning minu eesmärgiks saadikuna oleks kaasaaidata laste õiguste eest vastutava komisjoni loomisele. 

4. Muret tekitab noorte tervis. Näiteks Kaitseressursi Ameti 2013 aasta andmete põhjal olid Eestis 11 484-st noorest (sh 39 tütarlast) kaitseväeteenistuskõlbulikud vaid 34%, ajutiselt mittevastavaid oli 36% ning mittevastavaid 30%. Tuleb rakendada kõiki meetmeid, et noorte tervist Euroopas tulevikus parandada!

5. Vähim, mida ma europarlamendi saadikuna teha saaksin, on annetada oma esimene palk heategevuseks.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar