reede, 16. mai 2014

AIVAR SÕERD (REFORMIERAKOND)

Kandidaat nr 163
Euroopa Liidu eduloo peavad kujundama pühendunud ja oma valdkonnas pädevad tegijad.
Minu aastatepikkune töökogemus on majanduse, rahanduse ja maksupoliitika valdkonnas. Otseselt olen EL otsustusprotsessi panustanud rahandusministrina aastatel 2005-2007 kui osalesin Euroopa majandus- ja rahandusministrite nõukogu ECOFIN töös.
Ei vaja ülekordamist, et Euroopa Liit mõjutab meie majandusedu, turvalisust ja vabadusi. Tuleviku Euroopa Liit peab olema rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline ja tugeva majandusega ühendus, kus kõigil on võimalus oma elujärge parandada.
Kuidas seda saavutada?
1.     Euroopa Liit peab pingutama selleks, et suurendada tootlikkust ja hoogustama seni habrast majanduskasvu. Selleks on vaja täielikult toimivat ühisturgu. Inimeste, kaupade, teenuste ja kapitali vaba liikumine on väärtused, mille eest tuleb seista. Täiendava tõuke majanduskasvule annab vabakaubanduslepete saavutamine USA ja teiste riikidega. Meie ettevõtetel peab olema võimalus ilma ülemääraste nõuete ja piiranguteta müüa kaupu ja osutada teenuseid ja osaleda ausas konkurentsis teiste liikmesriikide turgudel.
2.     Tugevama majandus- ja rahandusliidu saavutamiseks on viimastel aastatel kokku lepitud rangemad eelarvereeglid ja kontrollimehhanismid nende reeglite täitmiseks. Eelseisvatel aastatel on aga vaja kokkulepitu ka ellu rakendada ja tagada, et kõik liikmesriigid täidaksid neile võetud kohustusi. Otsustavalt tuleb vastu seista ühisvõla tekitamise katsetele ja finantsvastutuse hajumisele.
3.      Euroopa Liidu eelarve peab edendama konkurentsivõimet, toetama struktuurseid reforme ja suunama enam vahendeid piiriülesteks investeeringuteks ning panustama enam innovatsioonile ja tulevikku suunatud sektoritele. Meie huvi on paremad transpordiühendused Euroopaga.
4.     Euroopa jõukuse kasvulavaks on väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted. Tuleb hõlbustada nende ligipääsu rahastamisele ja tagada võrdsed võimalused, vähendades bürokraatiat ja ülereguleerimist.
5.     Euroopa Liidu maksuregulatsioonid, eelkõige käibemaksuregulatsioon  vajab kaasajastamist vastavalt tänapäeva teenuste- ja tehnoloogiapõhise majanduse nõuetele. Maksuregulatsioonid tuleb muuta ettevõtjasõbralikumaks ja majanduskasvu toetavamaks.

Need on eesmärgid  ja põhimõtted, mida pean tähtsaks, valik on teie.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar